Voorwaarden: vrijwaring aansprakelijkheden jegens Heerlijkdagje

Voor iedere boeking en tocht gelden de onderstaande voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon die de tocht boekt namens de groep om de algemene voorwaarden met de opdrachtgever te delen waarmee de verantwoordelijkheid voor de groep en eventuele aansprakelijkheden bij opdrachtgever komen te liggen.

Heerlijkdagje heeft veiligheid hoog in het vaandel staan maar kan zich niet verantwoordelijk stellen voor enige vorm van aansprakelijkheid aangaande schade of letsel dat aan personen of goederen opgelopen tijdens een vaartocht uitgevoerd onder begeleiding van heerlijkdagje of een schipper beschikbaar gesteld door heerlijkdagje. Alle gasten dienen zich daarom bewust te zijn van de persoonlijke verantwoordelijkheden. Onze schipper zal uiterst voorzichtig te werk gaan en zich als een goed huisvader opstellen voor de bescherming van personen, goederen en boten gedurende de vaartocht. Zie tevens onderstaande Algemene Voorwaarden aangaande aansprakelijkheidsrisico’s.

Uitgebreide Algemene Voorwaarden

Alle besproken (programma) tijden zijn indicatief en kan van worden afgeweken. Bij bevestiging bent u op de hoogte van de kwaliteit van de geboden diensten en risico’s van het geboden programma. Let op! In geval van onvoorziene omstandigheden kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of veranderd. Bij annulering wordt het volledige bedrag teruggestort. Lees verder voor alle voorwaarden.

Reserveren – Heerlijkdagje werkt als een reisbureau. Bij reserveringen langer dan 4 weken vooraf, dient een aanbetaling van 50% te worden voldaan. Binnen 4 weken voor evenement dient het gehele evenement te worden betaald. Na ontvangst van de eerste betaling is de datum definitief gereserveerd. Ontvangen wij geen betaling dan wordt de datum na 7 dagen weer vrijgegeven en brengen wij 100 euro administratiekosten in rekening.

Het is mogelijk om het minimum aantal personen dat je verwacht te reserveren en 7 dagen voor evenement 20% extra personen bij te boeken. Ook deze dienen voor evenement betaald te worden. Alleen reserveringen via het reserveringsformulier op de website worden in behandeling genomen. Men ontvangt een officiële factuur, per post en e-mail (PDF). Eventueel meerverbruik dient op de dag zelf te worden afgerekend.

Aansprakelijkheid – Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd of uitgevoerd door Heerlijkdagje nemen vrijwillig en voor eigen risico deel. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd of uitgevoerd door Heerlijkdagje zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit voorafgaande aan de activiteit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De activiteitenbegeleider heeft dan de mogelijkheid om deze persoon deelname aan de activiteit te ontzeggen. Deelname blijft op eigen risico.

Weersomstandigheden – (Buiten)activiteiten vinden altijd doorgang en worden op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Dit geldt niet voor binnen activiteiten.

Annuleren – Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt.
Bij annuleringen en wijzigingen tot 3 weken voor datum wordt 35% van het totale bedrag in rekening gebracht
Bij annuleringen en wijzigingen tot 2 weken voor datum wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht
. Bij annuleringen en wijzigingen binnen 1 week voor datum wordt 80% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 Bij annuleringen en wijzigingen binnen 24 uur wordt het volledige bedrag doorberekend.

Tarieven – onze tarieven kunnen afwijken afhankelijk van uw groepssamenstelling en arrangement-keuzes. De genoemde tarieven op deze website zijn exclusief BTW. Indien u een voorstel van ons ontvangt zullen de tarieven exclusief BTW vermeldt worden tenzij er specifiek anders aangegeven wordt.

Let wel, wij vinden dat het altijd een heerlijk dagje moet kunnen zijn. Dus zullen wij te aller tijden trachten om in overleg met de klant tot een besluit te komen of de boeking door kan gaan of niet. Wij varen immers ook het liefste met mooi weer! Het is aan de deelnemers om bij te dragen aan het goede moraal en de plezierige beleving.

Indien deze voorwaarden niet toereikend blijken zullen wij in eerste instantie kijken naar de Voorwaarden huur vaartuigen Varen met schipper zoals door HISWA hiervoor opgesteld zijn. Wij zijn geen HISWA lid maar respecteren deze organisatie maar al te graag.

 

Secured By miniOrange